De stad heruitvinden Toekomsten voorstellen Toekomstverhalen voor iedereen Brussel voor iedereen De toekomst begint vandaag De stad heruitvinden Toekomsten voorstellen Toekomstverhalen voor iedereen Brussel voor iedereen De toekomst begint vandaag

Goede verbinding en volle batterij: hoe zullen jonge Belgen zich binden in 2035?

1. SOCIAAL, ETHISCH EN ECOLOGISCH VERANTWOORDE TECHNOLOGIE

Het werd tijd dat technologie uit de handen van bemoeizieke privé-platforms naar de massa ging, zodat het zijn ware nut voor de samenleving zou tonen. Het internet met gedecentraliseerde infrastructuur was geboren. Lokaal gereguleerde, coöperatieve en gedecentraliseerde organisaties vervingen de grote socialemediabedrijven om digitale omgevingen te creëren die gezonde en menselijke interactie bevorderen. Nieuwe technologieën worden onder de loep genomen op ethisch vlak met strenge evaluatie-instrumenten voordat ze op de markt kunnen komen. Psychologische en datawetenschappen worden nu ingezet om leren te bevorderen, de instrumenten van algoritmische curatie worden gebruikt om te voorkomen dat onze aandachtsspanne achteruit gaat. De ethiek rond technologische ontwikkelingen is onderdeel van dagelijkse discussies.

2. RELATIONELE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Zodra het belang van relationele kennis en vaardigheden in de samenleving werd erkend, werd de industriële benadering van onderwijs opzij geschoven. Er werd een systeem ontwikkeld van levenslang leren met relationele kennis en vaardigheden als kern, geïnspireerd door de vele etnische en culturele perspectieven die in onze steden bestaan. Er zijn cursussen in relationeel denken, gemeenschapsvorming, zelfkennis, kritische digitale vaardigheden, tolerantie en solidariteit die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit nieuwe leersysteem bevordert het collectieve.

3. RELATIES BELANGRIJKER DAN ECONOMISCHE GROEI

Moe van het streven naar groei, werd het belang van goede relaties steeds meer erkend en werd er meer tijd en middelen besteed aan ‘het relationele’. Landen begonnen hun welvaart te meten aan de hand van het welzijn in plaats van hun economische rijkdom. Op cultureel vlak gingen we het streven naar groei, vooruitgang en productiviteit voorbij en definiëren we nu succes op basis van het aantal en de kwaliteit van onze relaties en ontwikkeling op vlak van duurzaamheid. Profileren en pronken met prestaties op sociale media werd contraproductief, aangezien het meer opbrengt om met elkaar te connecteren in plaats van te concurreren. Kunstmatig intelligente machines vulden veel banen in en het basisinkomen werd ingevoerd. Er staat minder op onze bankrekeningen dan vroeger, maar we hebben betere relaties en meer vrije tijd.  

4. KRITISCHE OPBOUW VAN ‘PHYGITAL’ RELATIES

Terwijl vroeger veel tijd werd doorgebracht als en met avatars, kiest men nu meer voor het bewuste ontwikkelen van een netwerk van mensen. Mensen met wie we diepgaande relaties hebben, gebaseerd op online of offline face-to-face interactie. Na veel ‘trial-and-error’ in de virtuele wereld, is er nu meer kennis over hoe met relaties om te gaan. We spenderen nog altijd tijd als avatars in de virtuele wereld, maar om iemand beter te leren kennen, doen we de maskers af. Vrienden kunnen virtueel en echt zijn, zolang er maar genegenheid, solidariteit en een gevoel van veiligheid is. Relaties over tijdzones en geografische grenzen heen, zijn de norm. Hoewel de fysieke en digitale wereld naadloos op elkaar aansluiten en samen de werkelijkheid vormen, zijn de limieten van de digitale wereld gekend.

5. HERWONNEN VERTROUWEN IN ANDEREN EN IN PUBLIEKE INSTELLINGEN

Influencers, merken, bedrijven, politici dragen kunnen wettelijk gestraft worden voor het negatief misleiden en beïnvloeden van mensen. Verschillende regels, transparantiecomités, blockchain technologieën en fact-checking systemen helpen om hen te controleren. Samen met een meer fundamenteel vertrouwen in “anderen” bracht dit een nieuwe manier van kijken naar de instellingen. Politieke participatie en democratie herleven. Op persoonlijk vlak zijn mensen kritischer en bevrijd van waar-onwaar denken en spreken. De behoefte om persoonlijke meningen te uiten veranderde in ruimte maken om het oneens te zijn.

6. SOCIALE VERBEELDING ROND DE ZORG

Er is een laagdrempelig holistisch gezondheidssysteem gekomen dat mentale ondersteuning biedt waar nodig. De methoden zijn zeer gevarieerd, van ervaringsgerichte en multisensorische genezingspraktijken tot dagelijkse ondersteuning door bots. Bedoeling is om mensen te helpen om relaties beter te begrijpen en daardoor ook te verbeteren. Relaties met zichzelf en met anderen, vriendschappen, intieme relaties, familiale relaties, banden met de buurt en de maatschappij… Mentale zorg is een dagelijkse routine en er zijn geen taboes meer rond. Er is een bewustzijn dat alle emoties van tel zijn, dat er geen instant oplossingen zijn, dat we niet altijd gelukkig kunnen zijn, dat we anderen niet moeten veranderen en dat het onderhouden van gezonde relaties hard werken is.

7. ECOLOGIE HAALT HET DIGITALE IN

Om ecologische redenen hebben mensen maar een beperkt aantal uren op het internet per dag. Daardoor komen we veel meer terug buiten. Er wordt meer genoten van ‘real life’ interacties en doordat we meer met verschillende mensen geconfronteerd worden, leren we gezonde relaties te hebben die over grenzen heen mogelijk zijn. De ethische en ecologische productienormen voor technologie zijn streng en het gebruik van digitale technologie wordt zwaar belast en gelimiteerd.

« Back to exploration